Vitajte na stránkách Maratón derby klubu Slovensko

 

! ! ! 24.02.2022 - Uverejnená zápisnica z konferencie 02/2022. Letu Zdar! ! ! !0

Uznesenie z konferencie v Trenčianskej Turnej 19.2.2022 - STIAHNI

Uznesenie z konferencie v Trenčianskej Turnej 22.2.2020 - STIAHNI

Uznesenie z konferencie v Trenčianskej Turnej 2.3.2019 - STIAHNI

Uznesenie z konferencie v Trenčianskej Turnej 10.3.2018 - STIAHNI

Uznesenie z konferencie v Trenčianskej Turnej 1.4.2017 - STIAHNI

Uznesenie z konferencie v Trenčianskej Turnej 20.2.2016 - STIAHNI

Zápisnica z konferencie v Trenčianskej Turnej 14.2.2015 - STIAHNI

Zápisnica z konferencie v Trenčianskej Turnej 15.2.2014 - STIAHNI

Maratón derby klub Slovensko vznikol 5.3.2011 zlúčením Stredoeurópskeho maratón klubu a Medzinárodného derby klubu Slovensko a združuje chovateľov poštových holubov a priaznivcov pretekania na superdlhých tratiach a pretekoch cez noc.

Našim cieľom je nadviazať úzku spoluprácu s organizáciami podobného charakteru i v okolitých krajinách a v spolupráci s nimi organizovať preteky s medzinárodnou účasťou. V jednotlivých sekciách stránky nájdete užitočné informácie o dianí v klube a podmienkach členstva v ňom.

WebZdarma.cz