Preteky

 

Miesta štartu boli zmenené oproti uzneseniu z konferencie z dôvodu ich zániku. Belgický Kráľovský Zväz Chovateľov Poštových Holubov povolil nižšie uvedené miesta v uvedených termínoch.

15.06.2019 - Aachen Eschweiler

29.06.2019 - Liége-Burdinne cca + 30 km

13.07.2019 - Rekkem Menen 70 km južne od Oostende

27.07.2019 Brusel Asse-Zellik, SZCHPH + PZHGP

WebZdarma.cz